Üzenet a hegyről

Mindennapi gondolatok a virágos Magyarországért és a szivárványkövek fényesítéséért...


"Amikor tested készült erre az életre, szívedbe minden információ általánosan bekódolásra került, aminek használatára szükséged lenne életküldetésed teljesítéséhez. Hallgasd a szívedet."


  

Iránytű is lehet?


Mielőtt a földre jöttünk volna....

Sokak szerint a Maja kód egész egyszerűen a ma létező legjobb forrás a 2012-es témában. Nem csak azt tárja elénk, hogy mi történik majd abban az évben, hanem azt is, hogy mi történt, történik addig:
- Hogyan gyorsul fel 2012-ig az idő, és hogyan változik a tudatosság?
- Mi a maja naptár értelme és üzenete?


Egy olyan optimista elméletet vázol fel, amely a 2012-es év jelentőségét nem világvége-katasztrófában, hanem az isteni terv beteljesítésének, a boldog megvilágosodásnak, az egység elérésének lehetőségében látja.  

-a maja naptár gyorsuló időspirálja valójában az Isteni Terv beteljesítése felé halad, és nekünk, embereknek azt kell felismernünk, hogy a folyamatos isteni teremtés részesei vagyunk.

-ez a kor hozza el a spiritualitás és a tudomány egyesítését,  

-Kelet és Nyugat egyensúlyát 


Bernal szerint a 2012-es apokalipszis egy nyugati, keresztény koncepció, amit ráaggattak a majákra, talán mert a nyugati mítoszok már "kimerültek". Egyesek szerint a maják tudtak egy titkot, miszerint a Föld tengelye inog, minden évben egy picit megváltozik ezáltal a csillagok együttállása. 25 800 évente a Nap egy téli napforduló alkalmával egy vonalba kerül a galaxis közepével. Ez 2012. december 21-én következik be, amikor a Nap ugyanazon a ponton kel fel, ahol a galaxis fényes középpontja helyezkedik el. Sokakat ez a ritka együttállás már önmagában is megrémít.

"Csupán annyit szeretnék kérdezni ezektől az emberektől, hogy na és akkor mi van?" - reagált a felvetésre Phil Plait, a "Bad Astronomy" blog szerzője. Szerinte egyrészt az együttállás nem pontosan 2012-re esik, másrészt a távoli csillagok semmilyen erőt nem fejtenek ki a Földre. "Ez csak egy erőltetett próbálkozás, ami valamilyen csillagászati eseményt igyekszik társítani a 2012-es dátumhoz" - tette hozzá Plait.

A régészeti leletek szerint a maják tudatában voltak ennek az együttállásnak és nagy fontosságot tulajdonítottak neki. A ciklusok végeként, egy változásként, egyfajta megújulásként tekintettek rá

A maja naptár is itt végződik. Egy új korszak köszönt az emberiségre.

ÜzenetVigyor

- addig el kell végeznünk feladatainkat. De vajon mik ezek?

Igen a lélek-egysége, mert a lelkek keresik az egységet itt a földi létezésben és a lélek-szeretetben, amiről nem beszélünk soha, mert nincs értés rá. Beszélünk az Ego egységről az Ego szeretetről, amiben vagyunk. Feladatod most az, ha lelked van, keresd meg magadban a többiek lelkét és légy egységben velük.  


Ahelyett, hogy elátkoznád a sötétséget, gyújts inkább egy gyertyát.Csillagkép is?

-Magyar megmaradásért...és feladataiértVigyor

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos fizikai megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ami szinkronizál, lehetôvé tesz minden élô életet a földön és tudatos átformálódást idéz elö az emberiségben.  Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettõl a meleg, vakító fénytõl, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!

Visszaáll  az ősi magiàr-maya kaldeusi papok által tanított KOZMIKUS VALLÁS az ősi papi rendek tanítási módjával, azoknak a tanítóknak a tudásával akik ismertèk 

Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben! -  ébredj magyar mèly almodból.

Hun - magyar

Ap-  első

ku-  napisten

Idézek De Pluer Marianntól: "HUNAPKU-----------AZ EGYISTEN vagy a Főisten neve a maya kultúrában, ahol Hun az elsőt, a Nap a napot, és a KU Istent vagy piramist jelent és egyben megadja a NAPKŐ nevet a magyarul és ez volt KETTŐs naptáruknak a neve is, mely pontosan egy kőre volt vésve."


 A mayák 7  jövendölése


A maya papok által a kövekbe vésett próféciái, mely egy ciklusnak a végét jelzi, mely csak a maya kulturában maradt fenn õsi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri  ismereteik alapján.

Elvesztek a babilóniai káldeusok ismeretének az adatai. Elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a mondai férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!és 2012.dec.21. megszületik a Napisten fiaVigyor

erről és hasonló gondolatokról szól a jóslat és nem pesszimistán, optimistán nézzünk a jövő feléVigyor


Igazi lelki vezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a világegyetemes  hajnalba nem lesz a Földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik én, hozzám tartozik, a részemnek a része!

Akár Mandala?

Maja naptár és a Hindu naptár, hasonló

 

Nagyon érdekes, hogy a maja civilizáció jövendölései, mennyire egybe vágnak a Hindu jövő képével és ugyanazt üzenik: a közeli jövőben egy egészen új világ fog köszönteni ránkA szoláris és galaktikus jegyek leírása:A sárkány nap kiváló alkalmat ad projektek / tervek elindításához, elkezdéséhez, döntéshozatalhoz. A baráti összejövetelekhez, vendégváráshoz is pozitív energiákat közvetítenek a sárkány napok. Energetikailag hatalmas erősségűek, melyek az aktív cselekvésre, terveink megvalósítására nagymértékben ösztönzően hatnak. Ezen kívül további támogatott tevékenységek: a szellem táplálása, belső táplálkozás, ismereteink elmélyítése. A sárkány napokon a bizalom területei kínálnak különféle próbákat.
szél napokon a kommunikáció adományai mutatkoznak meg leginkább, ugyanis a nap missziója nem más, mint a lélek kommunikációja, belső napunk kinyilatkoztatása a környezetünk előtt. Ez a párbeszéd, a feltárulkozás és a megértés napja, illetve felettébb alkalmas szituációk tisztázására. Különleges áldás a médiákban dolgozóknak, bemondóknak, újságíróknak stb. Légy lelkes és ihletett!
Az éjszaka napjain az élet misztériumába való behatolás, a létezés és a kozmosz titkainak feltárása, elmélyítése a legfőbb témák. Az éjszaka köpönyege alatt bújnak a misztériumok, melyekből születik az új hajnal. Álmaink megfejtésére és tudatos megvalósítására koncentrálhatunk. Ezek a napok képzeletbeli kincses ládák, a lélek kiapadhatatlan kreatív kincseinek a tárháza nyílik meg. Aki otthon van, aki a MOST-ban él, felismeri a kincseket és kiszolgálhatja magát velük. Ezeken a napokon lehetőségünk nyílik ledönteni saját növekedésünk peremének határait. Ez a csend, a nyugalom, a sötétség misztériuma, ha tiszta szívvel álmodunk, valóra válnak álmaink.

mag napokon az Univerzum a terveink kicsírázásához szükséges termékenységre mutat rá. Mielőtt elültetnénk tervünk magját?, elő kell készíteni a földet, meg kell trágyázni, hogy utána a barázdába elültessük a magot. Napról napra öntöznünk kell, és beszélni hozzá, hogy megértse és tudja, hogy mik a szándékaink: minden eljut hozzá. A mag az élet kezdete, a magból egyszerakár fa is növekedhet, de ehhez bizony éveknek kell eltelnie. A célirányosság gondoskodik a megvalósításról. Az ember teremtői hatóerői és a koncentrációskészség kap támogatást

kígyó napjain felébred belsőnk életereje, vitalitása és életkedve. Olyan intenzitással érezhetjük a bensőnkből előretörő dinamikus erőket, mint még soha. Legjobb esetbenfelerősödött életenergiát, az élethez való erőteljesebb vágyat, kedvet és szenvedélyt érzünk. Az élet valamennyi megnyilvánulási formája iránt nagyfokú szeretet jelentkezik, legyen az növényi, állati vagy emberi. A férfiban a szexuális szenvedélyt, a nőben pedig a termékenységet ébreszti fel a kígyó.
világáthidaló napokon a megadás és az elengedés hívására kell figyelnünk. A megadás pontosan azt jelenti, hogy megszabadulunk a vágytól, hogy mindent kontrolláljunk. Más szóval ezeken a napokon megszabadulhatunk mindentől (legyen az tárgy, szokás, viselkedési minta, barát, esetleg társ) ami a fejlődésünkben gátol. Minél tudatosabban képesek vagyunk véghez vinni ezeket a mindennapi halálokat, annál könnyebben halad fejlődésünk folyamata. Be kell fejeznünk egy ciklust ahhoz, hogy egy újat elkezdhessünk.
kéz napján a gyógyítás ura ereszkedik a földre. Ideális nap a test, a lélek és a szellem megtisztítására és gyógyítására. Kezünkben van a gyógyítás ereje, amit ki kell használnunk. Mindannyian rendelkezünk a gyógyítás képességével, és önmagunk tudjuk a legjobban, hogy melyik a legmegfelelőbb gyógymód számunkra, erre kell ráérezni. A kéz a megvalósítás, a tudatos véghezvitel és a befejezés napja és ne felejtsük, hogy kezünkben van a cselekvés varázsa.
csillag napokon legyünk itt és most, hagyjuk, hogy a LAMAT erői átáramoljanak rajtunk és egyensúlyt, illetve harmóniát ösztönözzenek életünkben. Lépjünk kapcsolatba a szépséggel, a bájjal, az eleganciával, a művészettel. A művészek napja ez, amikor kreatív kapacitásunk mutatkozik meg, zsonglőrök és artisták előnyben. Lépjünk ki a rutinok és a sémák tengeréből, hívjuk elő belső énünk művészét, fessünk egy képet, vagy énekeljünk egy dalt!

hold napokon érzelmeink áradata tör elő, és feltör minden blokádot, ami az útjába kerül. Kifejezetten érzékenyek vagyunk mindenre, ami nincs szinkronban belső hangunkkal. A Solar Plexus-on keresztül azonnal megérezzük, hogyha valami nincs belsőnkkel teljes összhangban. Ezeken a napokon hajlamosak vagyunk olyanokat mondani, amit máskor soha nem mondanánk. Mágikus tisztítóerők lépnek előtérbe, melyek állóvizeket hoznak újra sodrásba. A vörös hold napjain fürödjünk meg az emlékezés vizében, és rázzuk le az ön-felejtés fátylát. Ha tiszta tudatossággal és figyelemmel dolgozunk a vörös hold energiáival, az emlékezés felébredt állapota fog kibontakozni bennünk.

kutya napokon az univerzális szeretet ereje ébred fel. A kutya jelképezi, a hű társat, akinek hűsége és odaadása belső kötődésében rejlő tiszta szándékából ered. Nyissuk ki a szívünket a szeretet megtapasztalása előtt. Ahogy a mayák is mondják: IN LAKECH: Én egy másik Te vagyok, melyben a szeretet bölcsessége bújik. Isten a szívünkben lakik, Te és Én egyek vagyunk Istennel. Szeresd felebarátodat, mert az is Te vagy. A kutya napokon szeressük egymást, adjunk, segítsünk társainknak és osszuk meg velük, amink van.
majom napokon a játékra való természetes hajlam bukkan elő. A majom egyedüli célja, hogy szórakozzon, játsszon, nevessen, örömét lelje az életben, egyszerűen élvezze az életet. A mai társadalmunkban hajlamosak vagyunk túl komolyan venni az életet, és szégyenkezni a tiszta boldogság miatt. Erről azonnal le kell szoknunk. A majom üzenete, hogy merjünk kicsapni a hámból, nevessünk, kacagjunk hangosan, míg bele nem fájdul a hasunk. Találkozzunk barátainkkal, menjünk el szórakozni. Kiváló alkalom a kikapcsolódásra.

Az ember napokon ki kell használnunk szabad akaratunk erejét, ami nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Számításba kell vennünk szabad akaratunk következményeit az egészre nézve is. Konstruktív módon éljünk saját energiánkkal másokat, környezetünket is figyelembevéve. A teremtői potenciál kipróbálása kap teret. Az ember napok az én-szuverenitást támogatják.

Az égenjáró napjain kíváncsiságunk szomját kell oltani. Az égenjáró egy igazi felfedező, kutató. Mindig és mindig többet akar tudni, tudásszomja szinte olthatatlan. Egy született nyomozóval van dolgunk, aki nem nyugszik, míg meg nem találja a végső választ kérdéseire. Egyetlen motivációja az életben új helyek és területek felfedezése. Viszont mikor valamit felfedezett, akkor azonnal megy a következő felfedezés után. Az égenjáró napokon ezek az erők vannak hangsúlyozottan jelen.

varázsló napjain a varázslatot valósíthatjuk meg életünkben. Mindannyian varázslók vagyunk, a teremtő Isten tükörképei és rendelkezünk a teremtés képességével. Hinnünk kell önmagunkban, és bíznunk a varázslatban. Kívánjunk valamit, és aztán egyszerűen bízzunk abban, hogy kívánságunk megjelenik az életünkben. Meglátjuk csoda fog történni.
sas napján belső látnokunk fejlődésére, a harmadik szemünkre koncentráljunk. Ébresszük fel belső látomásainkat. Hallgassunk az ösztöneinkre, és előérzeteink szerint cselekedjünk. Fejlesszük a telepátia és a mentális kommunikáció képességeit. Higgyünk önmagunkban, álmainkban és vízióinkban. Mozduljunk olyan típusú tevékenységek felé, amelyek hasznára válnak a Földnek és teremtményeinek.
harcos napjain tegyünk fel minden kérdést, ami bennünk lakozik. Merjünk bármire rákérdezni, és engedjük el félelmeinket, ne hagyjuk, hogy azok fejlődésünkben gátoljanak. Ezeken a napokon életünket egy intelligens stratégia szerint tervezzük meg. Semmi sem tudható be a véletlennek, kérdezzünk rá, melyik irányba akarunk menni, mit akarunk az élettől. Tisztázzuk helyzetünket a környezetünkkel, és utána tegyük meg a szükséges lépéseket egyesítve a szívet és az értelmet.

föld napjain erőteljesen összpontosítsunk önmagunkra és meditáljunk belső tüzünkről. Lépjünk a földi elemekkel és adományokkal kapcsolatba, hallgassuk bölcsességüket, szerezzük vissza a csendet és ápoljuk a békét. Fontos ezeken a napokon a helyes egyensúly beállítása, ha megtaláltuk, akkor azon a ponton cselekedjünk.

tükör napokon sajátmagunk tükörképei tükröződnek vissza a környezetünkben. Amit ilyenkor látunk, az gyakran olyan belső tulajdonságaink és jellemzőink, melyektől szívesen megszabadulnánk. Használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy információt gyűjtünk önmagunkról, hibáinkról, le nem zárt ügyeinkről, hiányosságainkról. Az Univerzum önmagunk hiányait dugja szüntelenül az orrunk alá környezetünk hiányosságainak a képében. A tükör az élet végtelenségét is jelképezi. Ha két tükröt egymással szembe helyezünk, akkor látjuk, hogy a kép végtelenszerűen megsokszorozódik, valóságos alagutat képezve az időn keresztül.
Miután a tükör reflekciói megmutatták gyenge pontjainkat, a vihar napok ezek átalakítására kitűnő alkalmat adnak. A viharral érkezik a tisztító eső, mely után minden újjászületik. Alakuljunk azzá, akik valójában vagyunk. Merjünk egyediek lenni, és vágjunk bele bátran új dolgokba.

sárga nap napjain a lélek házába érkezünk. Az univerzum naprendszerek összessége. A galaxis központjában minden rendszert egy szoláris csillag irányít, ugyanúgy, mint a földet a nap, és bennünket, pedig saját belső napunk, a szívünk. A Nap az élet kezdete, minden dolog forrása. A nap napokon a megvilágosodás erői érkeznek a földre. Ha ráhangolódunk erre az energiára, akkor megtapasztaljuk belsőnk igazi erejét.foly. köv. 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 21
Heti: 98
Havi: 1 044
Össz.: 297 147

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Maya kód szerint
Üzenet a hegyről - © 2008 - 2019 - jokorjotteso.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »