Üzenet a hegyről

Mindennapi gondolatok a virágos Magyarországért és a szivárványkövek fényesítéséért...

Elvei és céljai

"Milyen a lemenõ nap aranyló fénye? Milyen a hamvadó parázs illata? 

 Milyen a fenyves sûrûjében surranó mókus lépteinek nesze?  

Milyen a hajnali lódobogás?" 

Mit üzen a madarak dala? Mit suttog a szél? Az eső táncaVigyor

A felkelő nap sugaraVigyor

Az indiánok szerint az ember a szívével is kell lásson, nemcsak a szemével. 

A Föld őrzői

Az amerikai őslakosság történetei és környezetvédelmi gyakorlatok gyerekeknek

 A könyv egy sorozat része, amelynek másik két kötete Az éjszaka őrzői, illetve Az állatvilág őrzői címet kapta.

egy könyv:


Michael J. Caduto-Joseph Bruchac: Keepers of the Earth

Native American Stories and Environmental Activities for Children, Fulcrum, Inc. Golden, Colorado; 1989.

A természetről és az emberi társadalomról egyszerre tanít. Fontos üzenete, hogy a környezet védelme nem az ember ellenében, hanem érte is történik, hiszen az ember is a természet része. 

forrás: új pedagógiai szemléből 1997 


Ez az angol nyelvű munka különleges szemléletű természetismereti tankönyv.

A gyerekeket az érzelmeiken keresztül viszi közel a természethez, sajátos módon vezeti be őket a természettudomány világába: indián történetekhez kapcsolódva közvetít természettudományos ismereteket.

                                     

Az indián történetek jó „ugródeszkát" jelentenek a természet megismeréséhez, hiszen a gyerekekhez közel áll a mesék fantasztikus világa.

A könyv felépítése olyan, hogy az indián történeteket rövid tartalmi összefoglalás követi. Ezután következnek az azok tartalmához kapcsolható természettudományos és környezetvédelmi ismeretek. Például a tűzről szóló mítosz után a különböző energiafajtákról, azok egymásba alakításáról, a megújuló és nem megújuló energiaforrásokról van szó. A magyarázatokat követő kérdések segítségével ellenőrizhetjük, hogy a gyerekek megértették-e a történetet. A természet felfedezését gyakorlati feladatok - kísérletek és a természetben végzendő megfigyelések - leírásával segítik a könyv szerzői. A kísérleti eszközök egy részét maguk a gyerekek is elkészíthetik. A megfigyeléseket a jelenségek leírásával, rajzok készítésével, történetek, jelenetek vagy versek írásával örökíthetik meg a tanulók. A javasolt tevékenységek a gyerekek kreativitását is nagymértékben fejlesztik. A fejezetek végén található kiegészítő feladatok az ismeretek további elmélyítését szolgálják.

A könyv erénye, hogy humanizálja a természettudományos ismereteket. Erősíti a gyerekekben azt az érzést, hogy a természettudományos ismeretek megszerzése nem öncélú, hiszen a tudás eszköz a világ, és benne önmagunk megismeréséhez, valamint a környezetünk szebbé, emberibbé és lakhatóbbá tételéhez.

Bár a könyvhöz tanári kézikönyv is tartozik, maga a tankönyv is rengeteg olyan utasítást tartalmaz, amely segíti a tanár munkáját.

A könyv egyik szerzője, Michael J. Caduto ökológus, író és mesemondó,a másik Joseph Bruchac költő, regényíró és mesemondó, az amerikai őslakosok egyik leszármazottja. A könyvet John Kahionhes Fadden és Carol Wood érzékletes fekete-fehér grafikái díszítik. Az előbbi művész az indián népművészet jó ismerője, származását tekintve mohawk indián.

                          

A magyar gyerekektől az indiánok kultúrája, képzelet- és hitvilága távolabb áll, mint az amerikai gyerekektől. Ezért célszerű először megismertetni őket az indiánok történetével. Ebben segít a tanári kézikönyv is: ismerteti, hogy Amerika mely területein éltek a különböző indián népek. Röviden ír történelmükről, társadalmi berendezkedésükről, szokásaikról, életmódjukról, nyelvükről és népművészetükről.

A tanári kézikönyv szól arról is, hogy a történeteknek sokrétű szerepük volt az indián kultúrában: segítségükkel próbálták megmagyarázni a világ keletkezését és a természeti jelenségeket. A történetek abban is segítettek, hogy az emberek világosan lássák a természet értékeit és úgy éljenek, hogy ne bontsák meg a természet kényes egyensúlyát. A mesemondásnak közösségformáló szerepe is volt. Sok legendának mélyebb, sokszor szakrális jelentése is volt. Ezt az egyik mesemondó így fogalmazta meg: „Nem tudom neked elmesélni azt a legendát, mert azt én imaként szoktam mondani." Az indián mesemondók szerint a történeteknek olyan erejük van, hogy még a növényekre és az állatokra is hatnak. Ezért csak télen szabad mesélni, ugyanis ha máskor mondanák a történeteket, a növények is ezekre figyelnének és „elfelejtenének" növekedni és teremni. Bizonyos állatokról, például a coyote-ról csak óvatosan szabad mesélni, nehogy magukra haragítsák őket az emberek. Az indiánok még szavakkal sem sértik meg a többi élőlényt, nemhogy tettekkel. A történetek az észak-amerikai indián őslakosság hitvilágában gyökereznek, azonban az általuk hordozott üzenet örök emberi érvényű. Ezt erősíti az is, hogy az indián történetekben előforduló sok motívum megtalálható az európai népek mondáiban, legendáiban, mítoszaiban is. Ilyen például az özönvíz, az Istentől az emberek számára ellopott tűz vagy a testvérháború motívuma. Az összecsengés érthető, hiszen ezek a történetek a világ jelenségeit, valamint az embereknek a természethez fűződő viszonyát és az emberek egymás közötti kapcsolatát magyarázzák. A legtöbb történet szimbolikus tartalmat hordoz, a benne leírtaknak általában átvitt értelmük van. A gyerekek általában könnyen elfogadják, hogy a mesék és a legendák világában helye van a fantasztikus, hihetetlen és emberfölötti elemeknek, akár indián, akár más történetről van szó.

A tananyag elsajátítása során a gyerekek sokféle képessége és ismerete gyarapszik: természettudományos ismeretek megszerzésén kívül legendákat olvasnak, rajzokat készítenek, történeteket és dalokat írnak. Közben morálisan is fejlődnek, ugyanis megtanulják, hogy az embernek kötelességei is vannak a természettel szemben. Az indiánok életszemlélete arra tanít, hogy hogyan kell harmóniában élni a környezettel. A könyv anyaga növeli a gyerekek érzékenységét és empátiás készségét a természettel és a többi emberrel szemben. A gyerekek a könyv elolvasása után nemcsak jobban értik majd a természeti jelenségeket, hanem az érzelmeikhez is közelebb kerül az élő és az élettelen természet.


A könyv a természettudományos ismeretek mellett morális tartalmat is közvetít. Magáról az életről tanít: az emberek egymás közötti kapcsolatáról és az embereknek a természethez fűződő viszonyáról. Az amerikai őslakosok életszemlélete ősi gyökerekből táplálkozik: az indiánok tudják, hogy az ember és a Föld között kölcsönös függőség van.

A történetek gyökere ősi, azonban a történetek ma is élők, abban az értelemben is, hogy ma is alakítják őket az indián mesemondók a jelen eseményei alapján. Jó példa erre a St. Helens-hegy keletkezéséről szóló legenda, amelyet egy 1980-ban történt lávakitörésre utalva azzal egészítettek ki, hogy a hegy és rajta keresztül a Teremtő ezzel fejezi ki a haragját amiatt, hogy az emberek rosszul bánnak a Földdel.


A könyvnek szerepe lehet annak megtanításában is, hogy amikor a gyerekek döntéseket hoznak, ne csupán a saját érdekeiket vegyék figyelembe, hanem a többi ember, sőt sok esetben az egész földi környezetét is.

A könyv a szerzők ajánlása szerint egyszerre szól a múlt, a jelen és a jövő gyermekeihez. Nem angol nyelvterületen a könyv teljes anyagának a megtanítása igen nehéz feladat lenne. Azonban rengeteg ötlet meríthető belőle, amellyel felfrissíthetjük tanítási módszertárunkat.

Új, interdiszciplináris megközelítési módot ismerhetünk meg. Ez különösen jó módszer a környezeti ismeretek átadására. A környezeti nevelés holisztikus megközelítést kíván, amely a tanuló egész személyiségét bevonja a folyamatba: a gondolatait, az érzelmeit és a tevékenységeit. Motivációt, empátiát alakítunk ki bennük és azt a hitet, hogy az emberiség meg tudja oldani a már kialakult környezeti problémákat és meg tudja akadályozni az új problémák kialakulását.

A könyv kiváló segédanyag lehet az angol nyelv tanításához is. Három-négy év nyelvtanulás után a gyerekek kellő tanári segítséggel megértik a történeteket. A történetek egyszerű szerkezetű, rövid mondatokból épülnek fel, és a szókincsük főként hétköznapi szavakból és kifejezésekből áll. A feldolgozáshoz természettudományos érdeklődésű angoltanár vagy angolul jól tudó természettudomány szakos tanár szükséges.

A könyv a legeredményesebben a 10-14 éves gyerekeknél használható fel, a nyári táborok vagy az erdei iskolák programjaként. Ezeken a helyszíneken teremthető meg leginkább a szabad és bensőséges légkör lényegében az egész nap a rendelkezésünkre áll arra, hogy ezzel a tananyaggal foglalkozzunk. Naponta egy-egy fejezetet lehet kényelmesen feldolgozni. (A könyv 23 fejezetből áll.) A könyv komplex tananyagának megtanításához érdemes többféle szakos tanárnak együttműködnie. Lehet így tartani angol-, magyar irodalom (fogalmazások írása), biológia-, földrajz-, fizika-, technika- (eszközök készítése) és rajzórát (rajzok készítése és az indián képzőművészet megismerése). „Ráadásként" kapják a gyerekek a morális problémákról történő beszélgetéseket.

Ajánljuk ezt a könyvet a hazai felhasználóknak azért, mert a természetről és az emberi társadalomról egyszerre tanít. Fontos üzenete, hogy a környezet védelme nem az ember ellenében, hanem érte is történik, hiszen az ember is a természet része.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 21
Heti: 91
Havi: 1 037
Össz.: 297 140

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Indiánok gyermek szemmel,új pedagógia környezettudatos nevelés
Üzenet a hegyről - © 2008 - 2019 - jokorjotteso.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »