Üzenet a hegyről

Mindennapi gondolatok a virágos Magyarországért és a szivárványkövek fényesítéséért...

I

2010 üzenete: a Női erő felébredése2010.01.01. 00.00 óra asztrológiai képlete alapján, - ha elfogadjuk, hogy egy időszak kezdő időpontjának képlete megmutatja az egész időszak jellegzetességeit - nézzük mit üzen az év első perce 2010-ről Magyarországra felállítva:

  A zodiákus alapján vizsgálva, amely az átlagos emberi tudatszinten élők mintázata, (vagyis a mátrixban) a következő a kép.

 l Telihold (Nap-Hold szembenállás), amely kvadrátot vet az asc-re. T-kvadrát. Nap a bakban (mint ilyenkor mindig:) a Szaturnusz jegyében) az IC-n, együttállásban a vénusszal, Hold otthon a rákban (a saját jegyében) egyedül az MC-n. A Nap mellett a bakban még közel (7 foknyira) találjuk a plútót: a nap-vénusz-plútó egy 3-as együttállásnak tekinthető. Szintén a bakban a 19. foknál látjuk a retrográd (hátrafelé mozgó) merkurt, és a vele együtt-álló felszálló holdcsomópontot. A bak jegy ura, a szaturnusz az ascendens közelében a 12. házban a mérlegben van.

l Mit is jelenthetnek a fentiek? A férfi, és női energiák (Yin-Yang, a bal-jobb félteke között) egymásnak feszülnek 2010-ben, és ezek kisülési pontja az ascendensen a mérlegben van, vagyis a párkapcsolatok területén. Mindkét szemléletet látni fogjuk egyidejűleg megnyilvánulni. Egy feszült állóháború képe ez férfi, és nő között, illetve a racionális, és a racionalitás feletti működésmód között, aminek a megnyilvánulása rombolja, nehéz helyzetbe hozza a kapcsolatokat. Ebben a nemek közötti harcban a Nő (Hold) látszólag egyedül van, azonban ő van mégis erőben, mert a saját jegyében áll,(ráadásul itt termékeny a női erő, és a víz mindent elsöprő erejével bír) másrészt az MC-n a helyzete azt mutatja, hogy ő képviseli a jövőt, az előremutató megoldásokat. A nők tehát magukra találnak, ébredeznek, identitásuk megerősödik, és a jobb féltekés működési módok is felerősödnek.
l A racionális férfi-erő csapatban küzd, hatalmas erőkkel, mégis a bakban a saját korlátainak, struktúráinak a foglya. A nap a föld elembe ragadt a bakban, ez pedig lelassítja, elnehezíti, viszont roppant gyakorlatiassá, racionálissá teszi a működését. Ez a hideg racionalitás jellemezni fogja ennek az évnek az érzelmi alapbeállítottságát (vénusz), és a gondolkodás-módot (merkur). Már-már érzéketlen kegyetlenségnek is hívhatnánk, melyet a plútó jelenléte még alvilágibbá, pusztítóbbá tud varázsolni.

 Fenekestül felfordul sokak érzelmi élete. Azt is mondhatjuk, hogy a bal féltekés racionális gondolkodás foggal-körömmel ragaszkodik a múlthoz (retrográd merkur a bakban), a megszokott, bejáratott rendszerekhez, keretekhez, struktúrákhoz.(bak) Hangosan kiabálni fog, és védelmezni próbálja minden eszközzel azt, ami fölött eljárt az idő.

Ugyanakkor hangos lesz az éter a múlt vétkeitől is.
 A struktúrák ura azonban a szaturnusz, aki most a mérleg jegyében áll, és innen azt üzeni, hogy a korábbi rendszerek szükségszerűen mérlegre kerülnek, és megmérettetnek, hogy életképesek-e. 2010 éve az idő alapminősége, időszerűség (szaturnusz) szempontjából a rendszerek egyensúlyba kerülésének kérdését veti fel. Mielőtt ez bekövetkezhetne, sokak számára nyilvánvalóvá válnak az egyensúlytalanságok, a kibillentségek. Ez tovább fokozza az érzelmi kilengéseket, a pokoli élet-érzéseket.
 Ennek mintegy párhuzamos történeteként elég rendhagyó módon ebben az időben hátrafelé mozgású a merkur, és a mars is (a X. házban), ráadásul egymással 150 fokos sorsfényszöget zárnak be. Ez számomra azt üzeni, hogy mind a gondolkodásban, mind a kommunikációban, de akár bírósági ügyekben megnyilvánuló visszatekintés, visszanézés, számonkérés következik be, illetve egy erős igény erre (de jelezheti a pénzügyek, kereskedelmi ügyletek hanyatlását is, vissza egy korábbi állapotba), egyfajta tisztázás, visszacsatolás. Ráadásul a mars retrográd helyzete, és fényszöge ezt megerősíti: ez a cselekvés szintjén is a korábbi időre visszaható, oda visszanyúló, azt számon-kérő, elszámoló, a múltat tisztázó cselekvésmódokat mutat. Ez pedig sokakat egzisztenciálisan érint igen érzékenyen majd, hiszen a X házban áll a mars. Hogy mennyire válik erőszakossá ez a múltat rendbe tenni hivatott cselekvési mód, azt a mars jegyhelyzete súghatja meg. A mars az oroszlánban áll, tehát tüzes, kemény, egós hatalmi harcokra számíthatunk. Arra, hogy a múlt hatalmi erői végsőkig küzdenek a hatalmi pozícióik fennmaradásáért. Amiért azonban szükségszerűen változásra van ítélve a rendszer, az az a tény, hogy a mars január 1.-én pontosan az 1999-es napfogyatkozás (nap-hold együttállás) helyén áll. Ez pedig egy alapvető tudati változást, fordulatot jelzett, amelyet most a fizikai síkon, a tettek szintjén is megtapasztalhatunk. A múlt egyensúlytalan, igazságtalan rendszereinek lebontása, átalakításának nagy feladata tehát előttünk áll.
 A szaturnusz-plútó kvadrát radikális rendszerváltozásokat mutat, szerkezeti megújulást, amely gyökeres, és visszafordíthatatlan, kompromisszumokat nem ismerő, sokszor fájdalmas módon megy végbe. A plútó (mint egy atombomba) felrobbantja a korábbi struktúrákat (szaturnusz). Ennek a felforgató műveletnek a célja, hogy a rendszerek egyensúlyba kerüljenek (szaturnusz a mérlegben). Mivel a szaturnusz a kövek, ásványok, a földkéreg analógiája is, a plútó (tüzes víz) felforgató tevékenysége pedig a bak jegyből (föld elem) indul, ezért számítani lehet földrengésekre, földmozgásokra, föld alól előtörő vulkáni tevékenységre, melyek szintén átformálhatják, újrarendezhetik a földfelszínt.
 A jupiter-neptun együttállás a vízöntő jegyében az 5. házban felfokozott függőségeket jelez (gyógyszer-függőség, alkoholizus, társfüggőség, tárgyfüggőség, hitfüggőség, pénzfüggőség, hatalomfüggőség...stb) mindazon élethelyzeteinkben, ahol a függőségeket még éltetjük. Ezek a fel nem oldott élethelyzeteink most felfokozódnak, felerősödnek, nagyobb teret kapnak, mint korábban, a Jupiter jóvoltából. Felfokozott hitüket sokan az életszenvedélyekbe, szerencsejátékokba, az élet élvezetébe vetik, onnan remélve feloldozást, sokan pedig a gyerekeiktől várják a saját életük megoldását, rájuk vetítve hatalmassá nőtt elvárásrendszereiket. (Ezek az 5. ház analógiái) 
A fent leírtak a külvilág képét mutatják egy öntudatlan működési módban. A mátrix tér-időbe zárt törvényei ezek, és mindazokra hatnak, akik a tudatukkal bezáródtak ebbe a tér-idő rendszerbe.
Az ember azonban egy ön-tudattal bíró, szabad akaratú lény, akinek lehetősége van kiszabadítani a tudatát ebből a fogságból.                    Az ön-tudatára ébredő ember ebből a mátrixból kiszabadul. Míg az alvók, az ön-tudatlan állapotban lévők pedig sorscsapásokként, idegen erőknek kiszolgáltatott játékszerekként élik meg ugyanazt az időt. 
A következő rész azokhoz szól, akik ebben az időben kezdenek ébredezni, vagy már úton vannak önmaguk felé:
l Három olyan erő van a képletünkben, amely a földi tudatminőségünk tartalmát adja. Ezek a merkur=gondolkodás, vénusz=érzés és a hold (föld)=történések, cselekvések. Ez a naprendszer 3 belső bolygója, melyek hidat képeznek számunkra a Nap-hoz, mint központi fényforrásunkhoz, csillagunkhoz, azaz Ön-tudatunkhoz. Rajtuk keresztül vezet az út a Napba, a felébredt ön-tudati állapotba. Vagyis a tetteinken, az érzéseinken, és a gondolatainkon keresztül. Ha ezt szem előtt tartva vizsgáljuk meg 2010 első időpillanatát, akkor az előttünk álló év az ébredezők számára a következő lehetőségekkel támogatja a magukhoz-térést: 
l Kezdjük a tettekkel. Aki a saját tetteire tudatossá válik, azt a gyors mozgású Hold nem a változékony eseményekkel riogatja többé, az nem válik a külvilág történéseinek áldozatává. A Hold helyzete azt mutatja, hogy a saját termékeny, teremtő erőnket nyilváníthatjuk most meg földi cselekvéseinkben, amennyiben képesek vagyunk tetteinket (és a velünk történt dolgokat) a szemben álló Nappal egyesíteni, azaz bevilágítani, tudatosítani. Ez a telihold helyzet remek lehetőséget biztosít arra, hogy bevilágítsa számukra az életünk eseményeinek, történetének képét, értelmét.A Nap szemből fénylik, hogy meglássuk, életünk történetei milyen üzenetet hordoznak számunkra. Ez a napfény segíthet felvállalni a felelősséget a tetteinkért, és elfogadni, hogy semmi sem történik velünk véletlenül, sőt történeteinket mi magunk hívtuk magunkhoz, így életünkért egyedül minket terhel felelősség. Ez a külső Hold elszenvedése helyett a Hold belső megélése, szemlélése, átvilágítása a Nap tudatosságával. A felelősség kivetítése, másokra testálása helyett annak visszahívása magunkhoz, és felvállalása. Ez a Hold (gyökércsakra) Napba (szívcsakra) vezetése. Hatalmas teremtő erő rejlik ebben a műveletben. A plútó ereje.


Amikor felismerjük, átéljük, hogy külvilágunk, a Hold tükre, a saját tudati működésünk megjelenése, kivetülése, akkor megvilágosodunk. Szó szerit, uránikusan felismerjük a helyzetünket, és ezzel bennünk életre kel a Hold-erő. Nem ismeretlen, félelmetes a továbbiakban, hanem a saját tükrünk, melybe mindig belenézhetünk, és amely alvó állapotunkból a felébredésünket, önmagunkra ismerésünket segíti, miként a hold éjszakánként a nap fényét tükrözi a föld számára.
A Föld (az emberi tudat) ekkor újra magába fogadja a Holdat, melyet tükreként a világűrbe kihelyezett, egyesíti korábban szétszakadt részeit. A Holdon keresztül a Nap-tudatába kerül még akkor is, ha éppen sötétség van. Ez az egyesítés csak a Nap tudati fényével történhet meg, csak a szívben (a megnyitott szívben) mehet végbe ez az alkímiai művelet.
Amint az egyesülés megtörtént, és föld-tudatunk részévé válik hűséges kísérőnk, vigyázónk, tükrözőnk, az életünkben felismerjük, és elfogadjuk azokat az embereket, élethelyzeteket, melyek holdként mutatták számunkra, amit távoli öntudatunk (Napunk) üzent alvó földi részünknek. Már nem harcolunk velük többé, hanem elfogadva őket hírhozóknak, tükröknek, megtanuljuk, megértjük, amit közölnek, amire tanítanak.
Ennek eredményeként számos korlát lebomlik körülöttünk, akadályok elgördülnek az útból, és lehetőségünk lesz újra használatba venni a legfelső energiák által táplált jobb féltekés intuitív működési módjainkat. Miközben úgy érezzük, kegyelmet kaptunk az élettől. A legfölső (Szaturnusz, koronacsakra), és a legalsó (Hold(Föld) gyökércsakra) ekkor összekapcsolódhat bennünk a középpontban, a szívben, a NAPcsillagban. Megkoronázott, királyi/királynői állapot ez.
2010 év időminősége ennek a tudatosodási lehetőségnek egy lehetséges katalizátora, amely képes felerősíteni, felgyorsítani ezt a belső fejlődést, ébredést. Ha akarjuk, ha így döntünk, ha befogadjuk. Aki zárva marad ezen lehetőségek előtt, az előtt az idő is zárva marad. 
l Az érzések égi-teste, a Vénusz a plútó, és a nap között áll. Így hat rá a Hold szemből, (és persze ő a Holdra), vagyis - ezen égi kép szerint - a napi történéseink ideális alapot teremtenek arra, hogy megfigyeljük az azzal kapcsolatos érzéseinket, tudatosodjanak bennünk az érzelmeink egy-egy élethelyzetben, még ha nyomorultul is érezzük magunkat. Felfokozott lehetőség ez az érzelmi tudatosulásunknak, mely elengedhetetlen feltétele, hogy tudatosan cselekedjünk, válaszoljunk az életünk kihívásaira. Félelem-mintáink, vágy-mintáink, érzelem-programjaink szerint futó élet-helyzeteink most szépen szembe jönnek velünk (éppen szemből, hogy jól ráláthassunk), magában hordozva a felismerések lehetőségét. Döbbenten láthatunk most rá a bennünk futó áldozati, és/vagy agresszori, bűntudati, önszabotálási mintákra, önmagunkkal kapcsolatos belső érzéseinkre, elutasításainkra, önmagunkkal vívott belső harcainkra, melyek az annak megfelelő, folyton ismétlődő szokásmintákat, hívják elő, külső eseményeket rendezik meg számunkra az életünkben. A Hold tükrébe belenézve ezeket is leleplezhetjük, tudatosíthatjuk, és túlléphetünk rajtuk. Ezt jelenti a Vénusz (szex-csakránk) Napba (szívcsakrába) vezetése. Ez a lehetősége, és a módja annak, hogy a rajtunk futó idegen érzelmi programok diktálta szokásainkat, függőségeinket levethessük, és megszabaduljunk. Ha a vénuszi megvilágosodás, az érzelmi tudatosulás bekövetkezik, akkor számunkra a Neptun (mely a Vénusz felsőbb oktávja) és a Jupiter együttállása az 5. házban nem a felfokozott függőségi állapotunk mutatójává válik, hanem hatalmasra nőtt szeretet-élménnyé, amely betölti a teret, és amely magához öleli valamennyi embertársunkat, érző lényt. Úgy érezzük ekkor, hogy az egész világot magunkhoz ölelnénk. Ez pedig szavakba nem önthető boldogság-élményt jelent. Ez vár ránk, ha sikerül megszabadulnunk érzelmi függéseinktől.
Minden olyan élethelyzetünk, amelyben nem érezzük (vénusz) jól magunkat, felülvizsgálatra, megvilágításra szorul. Érzelmi reakcióink árulkodnak arról, mivel is küzdünk. Külvilági drámáink, és az, amilyennek a külvilágot érezzük, megéljük, mutatja, hogyan is viszonyulunk önmagunkhoz. Szenvedéseink nem arra valók, hogy mártírként hurcoljuk őket, és kokárdaként magunkra tűzzük, hogy mindenki lássa, sem mások sajnálatának, figyelmének, energiájának megszerzésére. A szenvedéseink arra valók, hogy tanítsanak bennünket. Ha pedig megértettük, megtanultuk az általuk közvetített leckét (mert az enyhébb formába csomagoltat még nem értettük), kibontottuk, megnéztük a csomagot, amit kaptunk, akkor nincs rájuk tovább szükség, és eltűnnek az életünkből. Ez a szenvedés-függőség is lehullik rólunk az érzelmi tudatosodás útján.
A Vénusz napba vezetése előhívja a Jupitert, a nagy-szerencse bolygóját, amely biztosítja számunkra a teret, az új lehetőségeket, és olyan lehetőségeket teremt a számunkra, melyekről korábban nem is álmodtunk. Méghozzá nem másokon élősködve. Ez a harmadik szem csakrát, a tisztán érzékelést működésbe hozza, a szeretet állandó áramának csatornái leszünk, és ha az akadálytalanul áramlik bennünk, akkor a bőség is ugyanilyen akadálytalanul fog áramolni az életünkben. Folyamatos ajándékként a korábbi küzdelmek helyett.
Az év első napján az égi képlet most ennek az érzelmi tudatosodási folyamatnak az aktualitását is megerősíti, miközben ajándékait az égre írja. 
l Merkur=gondolatok a harmadik olyan terület bennük, ami tisztázásra, bevilágításra szorul, ahhoz, hogy a Mátrixból felébredjünk, kijussunk. A gondolkodás égi-teste most retrográd (látszólag hátráló) mozgást végez, miközben együtt áll a 4. házban a felszálló holdcsomóponttal, és hat rá a Hold szemből (és persze ő is a Holdra), valamint 150 fokot zár be a 99-es napfogyatkozás helyén álló, szintén hátráló Marssal.
Az ébredő számára ez azt üzeni, hogy ideje van 2010-ben a visszanézésnek, gondolkodási folyamataink megvizsgálásának. Annak, hogy mit is gondolunk, hogyan gondolkodunk (gondolkodtunk) magunkról. Milyen mintát, milyen elvárásokat, megfelelési sémákat, szabályrendszereket hoztunk a szülői házból, melyek már korlátoznak bennünket. Milyen lényünktől, valódi belső önmagunktól idegen hitrendszerek fertőzték meg a gondolkodásunkat. Milyen elvárások mentén élünk, azokat miként, hogyan fogadtuk el sajátjainknak. A két bolygó (Merkur, Mars) által a IV, és a X. ház két életterülete, az apai, és az anyai minta van összekötve. Az egyiket aktívan hangoztatjuk, a másikat belül gondoljuk. De vajon tudunk-e róla, hogy milyen gondolatokat táplálunk élet-energiánkkal?
Ahogyan a merkúr a beszéd, a kommunikáció bolygója, úgy most a külvilágban sok-sok beszédet, eszme-cserét fogunk látni, hallani a múltról. Azonban ez csak külső működés, alvó állapotú. Helyette lehetőségünkben áll ezt a múltba tekintést belül elvégezni, csendben maradva, a saját gondolataink, hitrendszereink belső átvilágítását elvégezni. Ez jelenti a Merkúr (napfonat csakra) NAPba (szívbe) emelését. Ekkor a hangoskodó külső hatalomgyakorlás formái helyett figyelmünket azon gondolatok felé irányítjuk (befelé), amelyek valójában bennünket irányítanak. Ezek megismerésével pedig olyan ön-ismeretre (tudásra, gnózisra) teszünk szert, amely a saját életünk feletti uralmat visszahelyezi a saját kezünkbe, miáltal valódi urai lehetünk az életünknek ahelyett, hogy öntudatlan hatalmaskodással mások felett akarnánk hatalmat gyakorolni. Ehhez csendben kell maradnunk. Ez a minőségi tudás megszerzésének, a bölcsesség megszerzésének a módja a külső ismerethalmozás helyett. A tudatossá tett, átvilágított gondolkodásmód (elme-működés) megszünteti az idegen mintákat, programokat, a manipulációs befolyást. Valódi szabadságot biztosít számunkra, mely nem függ mások akaratától. Ugyanakkor a sikeres művelet megnyitja a hang, az IGE teremtő erejét számunkra (Mars, torok-csakra), és lehetővé teszi, hogy a csöndben született bölcsesség kimondja magát, a valóságot, az igazságot. Ez pedig teremtő erejű, életet újjáteremtő. Ekkor a kozmosz isteni világrendjének szülőcsatornái leszünk, melyben mi magunk is újjászületünk. Az uránusz feltámadó ereje ez, a napba visszaemelő FIÚ ereje. (Usiri=Ozirisz)
A sárga (napfonat-hatalom), és a kék (torok-hang) összefonódásával a szívben létrejön a zöld szín, az élet színe, Ozirisz színe, mely jelzi a feltámadást, az újjászületést. A zöld a szívcsakra egyik színe, mely a MAGyarok nemzeti zászlójának is az egyik színe. Amely nép színéül választotta a zöldet, annak kollektív dolga, hogy ezt a belső megújulást, újjászülést, születést, az élet megújítását elvégezze. Ezen nép tagjainak kollektíven vállalt feladatuk is, hogy a merkur és a mars egyesítését a szívben elvégezzék az ön-ismeret csendes útján. Hogy bölccsé váljanak, és kimondják az Igazságot.
2010-ben erre kitűnő lehetőség adódik,hiszen a Hold életeseményeink szemből szintén tükörként mutatják, mit gondolunk magunkról. A megértés lehetősége, a valódi bölcsesség mindannyiunkban ott lakik. Aki nem hiszi, járjon utána:) 
Ha a 3 műveletet sikeresen elvégeztük, már kint is vagyunk a Mátrixból, és innen újjáteremtjük a világunkat is. A kifelé tehát azt jelenti, befelé, magunkban. Az úton egyedül járunk, de a NAPban találkozunk. Közös csillagunkban, ön-tudatunkban minden lény a testvérünk.
Az ébredés nem lineáris folyamat, és egyre gyorsul. Sokkal gyorsabb most, mint bármikor eddig. Aki már sok éve járja a Napba vezető utat, az egyben nyitja az ajtót a többiek előtt is. Ki lassabban halad, ki szélsebesen, és néha az utánunk indulók már rég előttünk járnak. De ez nem számít, hiszen mindenkinek saját ritmusa van. A lényeg, hogy közös a cél, és végül találkozunk.


Aki már tudatát a Napba emelte, és a Mátrixból kijutott, annak a csillagképek valós világa mutatja az utat az archetípusok világában a Központi Nap felé. Ez azonban egy másik történet. 
2010 energiája a számok üzenete alapján:


2=Hold
1=Nap
10=Uránusz


2+1=3 Császárnő
2+10=12 Akasztott
20+1=21 Világ 
20+10=30

Ez a NŐI Beavatási út a TAROT rendszerében. Amely egyben az újjászületés, megújulás biztosítéka.
Páros, azaz YIN év 2010.
A NŐK beavatásának ideje ez a számok nyelvén, a NŐI erő, YIN erő tudatosodásának, újjászületésének az ideje. A jobb féltekés működés feltámadásának a kollektív ideje.
Az olyan népek feltámadásának ideje, melyek ezt a női minőséget hordozzák (miként a MAGyarok a Boldogasszony-minőséget).
Ez a Boldogasszony-minőség éled fel, és mutatja meg arcát a világ azon részén mely ezt az időmértéket, számolást használja.
Az igazi változások ezen a területen mennek végbe. Női uralkodók, vagy az eddigi racionális gondolkodásmódtól eltérő módon működő (miniszterelnökök, köztársasági elnökök, vezetők) megjelenése kísérheti kívül ezt az időminőséget. Mégpedig uránikus módon (miként minden 10 számú évben egy hirtelennek tűnő radikális változással tör utat magának az energia). Áramütésszerű, sokakat sokkoló, szinte a semmiből előtűnő jelenségeknek leszünk szem-, és fültanúi. Mégpedig a teljes megújulás jegyében. 
Az 1 az Atya száma, a 10 a Fiúé.

Amiként a császárnő is az új trónörökössel várandós, úgy szüli újjá az életet minden 3-as összegű idő. Ehhez pedig a férfi mag (1), Nap, és a női petesejt (2) Hold egyesülése szükséges.
Ezzel az egyesüléssel lehetséges az új megszületése. 
Ha emlékszünk, a kezdő-képletben épp telihold van, azaz a Nap, és a Hold szemben állnak. Az erőik egyesülése pedig az azonos távolságra lévő megnyilvánulási ponton, az ascendensen, a keleti felkelő nap pontján lehetséges. Ez a felkelő nap horizontja. Még nem látható a világban, de már várandós az újjal.
Azt üzeni ez a kép, hogy napi létünkkel, teremtő megnyilvánulásainkkal mi vagyunk azok, akik naponta elvégezhetik ezt a Nap-Hold egyesítést belül, amely újjászüli a fizikai valóságunkat, az életterünket. Ez az, ami lebontja a korlátainkat, amiket korábban kőbe vésett valóságnak képzeltünk. 
A 2-essel kezdődő harmadik évezredben (mely 1000 év maga a női minőség teljes kibontakozásának kora) az első 12 év a rámutató időminőség erre a nagyobb időciklusra. A téma bemutatása, amely majd később kibomlik a variációkban. Ebben a 10. év az Uránusz energiáját nyilvánítja meg. Ez tehát a Fiú/Lány éve, amely a merkur (3) magasabb oktávja. Az isteni Gyermek visszatérésének ideje. Az ennek megfelelő tudatállapot elérésének lehetősége az emberekben.
Az egyesülés által. Ez a sárga (merkur), és a kék (mars) egyesülésével létrejött zöld szín, az új élet a szám nyelvén.
A 2001-es évvel mutat rokonságot, de egy oktávval feljebb.
Ami azt is jelenti, hogy ami akkor elindult, az itt bezárulhat (visszatérve önmagába az energia, ugrik egy létrafokot).
Itt kezdődött a terrorizmus címkézés, és az az elleni harc. A nyílt háború, és a közel keleten zajló háborúknak is itt a gyökerük. Ezért ezek most jó eséllyel végződhetnek, vehetnek fordulatot. Két világnézet: az Iszlám vallási alapú világfelfogása, és a Pénzhatalom racionális ateizmusa csapott össze. És miként 2001-ben a kép világosan megmutatta: a Pénzuralom két tornya ledőlt. A végkimenetel ott volt az első képben. 2010 egy oktávval feljebb újra aktuálissá teszi ezt a képet, mint záróakkord. Most láthatjuk majd meg, mit is jelentett a tornyok összedőlése (ami egyébként a TAROT 16. lapja, a Torony képe), melynek jelentése egy idejét-múlt rendszer összeomlása, amely elkerülhetetlen. Majd a tavaszi nap-éj egyenlőség után. 


Jó utat a hazatérőknek!Vigyor


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 21
Heti: 127
Havi: 1 073
Össz.: 297 176

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 2010 üzenete
Üzenet a hegyről - © 2008 - 2019 - jokorjotteso.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »