Üzenet a hegyről

Mindennapi gondolatok a virágos Magyarországért és a szivárványkövek fényesítéséért...


MINDENNEK A KULCSA A SZERETETBEN REJLIK. 

Kicsit másként, mint eddig, mert LEHET MÁS ? Igen lehetVigyor

A civilizáció kezdetei

Más élőlényekhez képest az ember viszonylag későn jelent meg a természet színpadán. Az első emberelödök maradványait Kelet- és DélAfrikában találták meg.Afrikából kiindulva elterjedtek Ázsiában, Európában.

Az első lakosok a bennszülöttek voltak.

Ide teremtődött az első emberpár Ádám és Éva.

a 7 kontinens heted 7 csodája

A föld keletkezése, története:

Univerzum keletkezése

" Adjatok anyagot, világot építek belöle"

                        / Immanual Kant/

Azt tudjuk minden energia....

http://asvanytan.nyf.hu/asvany_es_kozettan 

http://www.scribd.com/doc/20867065/Asvany 

- föld történet doc.

A történelmi őskortól, ókortól stb., való egyértelmű elkülönítés miatt a földtörténetbenidőről: ősidőről, előidőről, óidőről, középidőről és újidőről ...

Keresd a www.google. com- on

Majd a szétválás és vándorlás következtében, kialakult az emberre jellemző vonása, ki melyik részén él földünk melyik kontinensén, hogy alkalmazkodjon az ottani éghajlat és energia áramláshoz.....

A magyarok honfoglalás útját ismerjük, Belső Ázsiából:

A régi Belső-Ázsia története 

Vásáry István egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék

http://www.bkiado.hu/netre/netre_vasary/vasarylegjobb_metaval.htm#d0e2078

Ki ne hallotta volna Isten ostorának, Attilának, a világhódító Dzsingisz kánnak vagy a magyar tatárjárás félelmetes fővezérének, Batu kánnak a nevét? Avagy ki ne tudná, hogy a magyarok ősei a 9. század végén jöttek be a Kárpát-medencébe valahonnan keletről, hosszú vándorút után? 

Az első belső-ázsiai nomád törzsszövetség, mely a földrajzi értelemben vett Európában megjelent, a hunok voltak. Mikor a 370-es években először feltűntek Európa keleti végein, nem kis fejtörést okoztak az európai írástudóknak. 

Magyarország:

http://www.kfg.hu/foldrajz/magy_nagyt_elemei/frame.htm 

Összegezve, ha egy kontinensről származunk egy a földünk, nem vagyunk e mindannyian egyek? Miért lenne a másik nem hozzánk tartozó?

Egyek vagyunk különböző egyéniségként, hogy tanuljunk és fejlődjünk, szívünk szeretetével.

A vallási tanításokat összevetve 7 nap alatt, igen, de Istennél 1 nap nem annyi mint nálunk 1 nap.

 Az egyik jóslat szerint:

Pl. három nap alvás, álom, az 3000 éves mély álomból ébred öntudatunk

Eljön a felébredés ideje..

A mayák jóslata szerint hét jövendölés 7 korszak van( megint a 7 szám)hasonló a 7 nap alatt teremtéshez...
 

    Maya jóslat 

 


írta: Ayurvéda portál   

 A maják hite szerint saját korukat három korábbi kor előzte meg, s ezeket a korokat nagy katasztrófák választják el egymástól, amelyekben majdnem minden élet elpusztult. A híres azték naptárkő közepén Tonatiuh, a kinyújtott nyelvű napisten látható, körülötte pedig az elmúlt korok istenei. Cotterell felismerte, hogy Pakal maja király sírjának fedőlapja is hasonló jelentőségű: a szarkofágfedél ábrái feljegyezték a világtörténelem fő eseményeit, melyek a maja mitológiával kapcsolatosak, és bizonyos értelemben szent teremtéskönyvüket, a Popol Vuhot illusztrálják.

Az emberiség születéséről szóló tündérmese mögött valószínűleg egy mélyebb értelem rejtőzik, egy katasztrófatörténet mitológiába csomagolva. De hogyan függ össze mindez a maja kultúra hirtelen bekövetkezett hanyatlásával? Cotterellt a maják pusztulásával kapcsolatban elsősorban az érdekelte, hogy ők látható módon előre jelezték a Nap mágneses terének megfordulását, ismerték annak a termékenységre gyakorolt negatív hatását. A termékenységrítusokkal kapcsolatos megszállottságuk és az, hogy személyes véráldozattal szolgálták a Napot és a Földet, magyarázható mind a születési arány csökkenésével, mind a tragikus csapadékhiánnyal. A szoláris ciklusokat tovább követve a ma időszakig feltűnik, hogy hasonló klimatikus változásoknak vagyunk már tanúi, és az egész bolygó felszínén megfigyelhető az elsivatagosodás. A szerzők utalnak Immanuel Velikovsky történész fejtegetéseire, aki szerint a Földet elpusztíthatja tűz, víz, szél és vulkanikus eső is. Ez mind hasonlít ahhoz a képhez, amely a maja mitológia négy korszakának véget vetett. Az ő napfolttevékenység-kutatásai és a maja jövendölés az ötödik korszak végéről a Föld mágneses térfordulásával köthető össze. Ez és az ehhez társuló kataklizmák szerinte 2012 táján fognak bekövetkezni. A szerzők is hasonló következtetésre jutnak: A maják időszámítása szerint a legutóbbi korszak kezdete Vénusz születése volt, Ketzalkoatl csillagáé, ie. 3114. augusztus 12-én. A korszak legutolsó napja 2012. december 22., amikor kozmikus kapcsolat jön létre a Vénusz, a Nap, a Fiastyúk és az Orion között, mivel csak a Vénusz "született" az előző dátum idején, most pedig majd szimbolikusan "meghal". Ha a jóslatok igaznak bizonyulnak, ez lesz a valaha ismert legnagyobb katasztrófa az emberiség történetében. Edgar Cayce, a századunk első felében élt látnok, erre az időre teszi az elsüllyedt kontinens, Atlantisz felemelkedésének lehetőségét, de más jelentős változásokat is jósolt.
Cotterell Napfoltelmélete magyarázatot kínál az okokra: a Nap mágneses mezejének változása váltja ki a Föld mágneses terének megfordulását, és az ezzel járó kataklizmákat. Szoláris-genetikai elmélete (amely úgy látszik, valaminek az újrafelfedezése), ha a legcsekélyebb mértékben is helytálló, akkor bolygónk minden lakója számára sorsdöntően fontos. A polaritás-váltás legutoljára Kr.u. 44o és 814 között következett be, vagyis pont a maják hanyatlásának és kihalásának idején. Ebben az időszakban a Földet több káros sugárzás éri, megnő a genetikai mutációk száma. Most már érthető, miért volt számukra ez az időszak annyira fontos.

A Föld és a Nap poláris és egyenlítői területeinek semleges mágneses eltorzulása = 1 nagy maja ciklus = a precessziós ciklussal = 25 627 év : 5 = 5 125,4 év.

5 125 év = 3113, augusztus 10 + 2012. december 22. Mi lesz 2012-ben?

A maják behatárolták a Nap ötödik korszakának a végét, úgy is mondhatnánk, üzentek nekünk. És akár értjük az üzenetüket, akár nem, mindenképpen érdemes elgondolkoznunk rajta. Talán könnyebb lesz elviselni kicsinységünket a hatalmas csillagok alatt. 1999. augusztus 11. Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással  és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe!
Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.
Ezen a napon érte el a Föld a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.
Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.
Ezzel az évszámmal kezdődik el az első jóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi világmindenségi keresztje, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.
Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette Földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak. Irak, Irán, Koszovó, Pakisztán többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz a Föld minden lakójára!
Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes erő csökkenése miatt! A Nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerűen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.
Ez a jövendölés anyagi kezdete, a jövendölés oka és maga a jövendölés ennek a következményét írja le.
A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a Földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni, azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a felhívás az ősi papi rend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét igen, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő  erőnyét használva!
Igazi lelki vezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a világegyetemes  hajnalba nem lesz a Földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik én, hozzám tartozik, a részemnek a része!

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le azt, aminek meg kell történni a világegyetem erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által!
Megváltozik a Földünk külseje, szigetek, partok tűnnek el, míg a tűzhányók ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.
Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre, hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.
A korszak végén minden ember elér a tükör szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!
Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.
Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A Föld földtani működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A Földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul mely, a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!
A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a Földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a Vénusz időszaka után. Ennek a keringési időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!
A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.
Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin, azaz 5125 év után Napunk e változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.
Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt, mint "az idő mely nem idő"!
Tehát valójában az utolsó 20 év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve fog nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes erő hatása a Földön.

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek időváltozást okoznak testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a teremtés megértéséhez.
A villamos-delejes erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek. Mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre akkor, amikor átlép a világegyetemes hajnalba.

A HATODIK JÖVENDÖLÉS megemlíti annak a hullócsillagnak a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a Föld lakóinak egy részét.
Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja, és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.
Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok  mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.
Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt Földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexikói Yucatán félszigeten Chic-Chulub falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki Golf-öbölt. A hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.
Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben, mint a mayák. Ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.
A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen zavaró hatással a Földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró istennek. 

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.
Leírja azt a hatalmas pillanatot, amikor 2012. december 22-én a Földünk elhagyja a világegyetemi éjjelt és belép a világegyetemi hajnalba, és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ami összhangba hozza Földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!
Ez maga már a Hunapku új erőnye, és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új ember, a világegyetemi ember a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel egy újabb 25920 éves Napúttal!
Nem lesz szüksége az emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer,politikai központ irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!
Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.
Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a világegyetemi  alkotó ember lesz!
Visszaáll az ősi magiár maya kaldeusi papok által tanított világegyetemi vallás az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?
Itt Mexikóban az első főpap iltar ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével. Pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen, a Földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája világegyetemi éjjelén
.

Visszakanyarodva:

Mikor megjelent az első emberpár és benépesítette a földet,nem egy őstől származunk?

Olvastam, hogy az Amerikai indiánok, Amerika első lakosai is, úgy vándoroltak a Bering- Szoroson át, mikor vastagabb jég borította.

Tehát az indiánok,akik tudták a természet törvényeit és összhangban éltek a természettel, Istenekkel,felhasználva mindegyikből származó gyógyító erőt?

Egymásnak átadva, örökítve a tudást, el nem titkolva...

Ebből a virág útja: Lótusz-Liliom-Tulipán

virág az ifjú élet, a szerelem szimbóluma, de a szirmok többnyire csillag alakú szerkezete miatt gyakran a Nap, a földkerekség vagy a közép jelképe is. 


Kifejezi a négy elem együttes hatását:
A Földből növekszik az Ég felé, a fejlődéséhez Vízre és Tűzre ( a Nap fényére, melegére) van szüksége. A virágok általában az életerőt, életörömöt, a tél végét, a halálon való diadalt jelképezik Női, passzív princípium, kelyhe a jövő gyümölcsének reménye, a bimbó a rejtett lehetőség.
A Bibliában a virágzás isten tetszésére utal; ezt bizonyítja Áron kivirágzó botja, egyes mondákban és legendákban is a kivirágzó száraz bot az isteni tetszésnyilvánítás vagy a remény szimbóluma. Jézust Jeruzsálembe érkeztekor pálmaággal köszöntötték, ebből származik a „virágvasárnap" elnevezésünk. 
A taoizmusban a fejtetőből kinövő aranyvirág a legmagasabb fokú misztikus megvilágosodás szimbóluma, azonos az életelixírrel, a lelki megújulással, a halhatatlansággal. 
Az azték kalendáriumban egyik jel a virág, ami az értékességnek, művészinek és az ízlésesnek a szimbóluma. Az e jelben születetteket tehetségesnek tartották művészi, kézműves tevékenységhez, és varázsláshoz is. A termékenység istennőjének attribútuma volt a virágkoszorú a hajában és virágcsokor a kezében. 
A keltáknál a virág a változékonyság, az instabilitás jelképe, a teremtményé, ami állandó fejlődésnek van kitéve, szépsége tünékeny. 
A görög ünnepeken a vetélkedések győzteseit virágkoszorúval jutalmazták, a mitológia szerint a virágok istenek véréből hajt ki, pl. Narcisszoszéból a nárcisz. Perszefonét Hádész virágszedés közben (liliomot szedett) rabolta el az alvilágba, itt is a virágok a holtak lelkének ábrázolói. 
A római mitológiában Flóra a virágok istennője, ünnepén, a Floralián az emberek virágkoszorúkat viseltek.Pliniusz szerint a természet éppen a virágok által mutatja meg festőiségét és mulandóságát.  

Lótusz-A lótuszvirág a vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek jelképe, az élet születése, a sötét mélyben rejtőző csíra kibontakozása, félistenek születési helye, örök élet, lelki fejlődés. 

"Ahogyan a lótusz a sötét víz mélyén, a fekete iszapban gyökerezik, s onnan növekedik fel, átküzdve magát a homályon, hogy végül a tiszta verőfénybe emelkedjék, ugyanígy ered az emberi élet is a sűrű és sötét anyagból, s ugyanúgy kell felküzdenie magét a homályból a világosságra, a megismerés erejével." (India művészete, 5. fejezet). 

A Feng Shui egyik "alapvető kelléke" az ezerszirmú lótuszvirág, mely a szellemi megvilágosodást és a nagy lehetőségeket, a tisztaságot és a termékenységet szimbolizálja. 

Liliom- tisztaság, ártatlanság de bódulat szimbóluma is.  

Tulipán- A ősi magyar népművészeti jelkép.Alapvetően a nőiességet jelképezi. 

Pár gondolat röviden vallást, ezotériát, tudományt összevetve a világunkról:

A lélek tükör.

Az egyházi tanítások a lélek eleségét nyújtják, táplálják, szeretettel.

Mint minden kódra, üzenetre, az egészből kivéve a részt, jutottam el, így az egyházaknál is, mint egy puzzle vagy összetört tükörrészt raknám össze.Egy teljesen újat.

A spirituális rész hiányzik.Azt mondták ez a kard régen eltört, igen. Eltitkolták, elrejtették.Miért? 

 Ha minden okkal történik ennek is így kellett lennie, és elérkezik az idő a helyreállításra, a harmónia megteremtésére.Tudomány és spiritualitás egysége. 

A dzsungel könyveVigyor A mi Édenünké.

A hír igaz Mani újjászületéséről, ő a Napisten fia. Itt Magyarországon.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mani 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 58
Tegnapi: 21
Heti: 130
Havi: 1 076
Össz.: 297 179

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Őseink útja?
Üzenet a hegyről - © 2008 - 2019 - jokorjotteso.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »